Vänsterpolitik och ekonomi

Inom vänsterfalangen utgör ekonomifördelning en väldigt viktig del av politiken. Ekonomin ska

fördelas så rättvist som möjligt mellan samhällsklasserna, så att alla oavsett inkomst, status eller bakgrund ska få så lika förutsättningar som möjligt till ett bra och drägligt liv. Idag står Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och miljöpartiet i vänsterblocket. De är för högre skatter, statssubventioner och olika typer lättnader, speciellt för de marginaliserade i samhället, såsom pensionärer, funktionshindrade och ensamkommande barn. Detta vill de uppnå för att skapa ett bättre och jämlikare välfärdssamhälle.

Genom att höja skatterna kan man med hjälp av politiska beslut jämna ut de ekonomiska skillnaderna i samhället. Detta görs bland annat genom att låta rika få betala en något högre skatt än vad Sveriges låg- och medelinkomsttagare får betala. I Sverige är Vänsterpartiet det parti som markerar sig längst till vänster på den politiska skalan; följt av Socialdemokraterna och sedan miljöpartiet. Medan högerblocket är mer för individens egenrätt att bestämma snarare än staten, högre grad av privata bolagsäganden och lägre skatter.

Arbetarnas parti – Socialdemokraterna

Ett annat parti som verkar för ett starkt välfärdssamhälle är socialdemokraterna. För dem handlar den ekonomiska politiken först och främst om jobb och rättvisa löner. Det anser de vara vägen till välfärden och inte sänkta skatter. Deras övergripande ekonomiska mål i det avseendet är att uppnå en full sysselsättning. De vill även använda skattemedel till att investera i skolor och vård och omsorg. Man vill sänka jobbklyftorna mellan utrikes- och inrikesfödda och även öka de ekonomiska resurserna till äldreomsorgen och sjukvården.

Vill sätta tak på tandvårdskostnader

Bland annat har vänsterpartiet år 2018 gått till val på att införa ett högkostnadsskydd vad gäller tandvård: http://almhult.vansterpartiet.se/var-politik/insandare/insandare-2018/tandvarden-ska-inte-kosta-mer-an-2000-kronor/ i allra störta allmänhet. Förslaget de lagt är att tandvård aldrig ska kosta mer än 2000 kronor per individ och år. Eftersom ett sådant skydd redan finns inom den vanliga sjukvården, anser de även att detta bör gälla tandvård i lika stor utsträckning. Hundratusentals människor i Sverige tar sig inte till tandläkaren för att laga sina tänder fastän de behöver det, just på grund av de höga kostnaderna.

I Sverige är många privata tandläkare även anslutna till Försäkringskassan vilket gör att

patienterna kan nyttja sina allmänna tandvårdsbidrag som täcks av socialförsäkringen. Vidare finns idag även skydd mot högre kostnader via ett högkostnadsskydd som Försäkringskassan tillhandahåller. Idag är högkostnadsskyddet upplagt på följande sätt: Du måste betala tandläkarvården själv på ett års tid så länge den totala kostnaden understiger 3 000 kronor, därutöver får man ersättning för 50% av kostnaderna över 3 000 kronor och

85% av kostnaderna som är över 15 000 kronor.

Distriktstandvården arbetar för att låta alla ta emot den tandvård som de behöver och förtjänar. Därför hjälper de även ekonomiskt utsatta personer med att ansöka om olika tandvårdsbidrag hos fonder och stiftelser. De har som i led i det också skapat en informationssida som heter distriktstandvarden.se, som hänvisar till olika stiftelser och fonder som ger ut ekonomisk hjälp.