Vänstern vann slaget om väljarna

Om jag betraktade jorden från en annan planet och ville tillföra nya idéer till samhället, vem skulle jag i så fall ta kontakt med? Förmodligen en representant för regeringspartiet, gärna en statsminister men knappast en oppositionspolitiker. Ända sedan rösträtten infördes har vänsterpolitiker mer eller mindre oavbrutet suttit vid makten. Därför är det vänsterns politiker som man måste lära känna för att kunna påverka samhällsutvecklingen oavsett om man kommer från en annan planet eller från näringslivet här i Sverige. Flertalet människor är lönearbetare och det är bara en minoritet som har stora rikedomar eller intäkter från kapital. De partier som företräder dessa väljare kommer sällan att ha makten i en demokrati med allmän rösträtt.

Vänsterpolitik i maktens centrum

lnförandet av allmän rösträtt, reformer som åttatimmars arbetsdag, betald semester, pensioner, pappaledighet, sjukvård och dagisplatser är meriter som gör det ganska svårt att förlora ett val. Vänsterpolitik innebär en stark stat som tar in skatt och sedan omfördelar den rättvist. Men vad händer om representanterna för denna stat blir den nya adeln, i princip oavsättlig, och att de börjar unnar sig privilegier och förmåner som deras väljare bara kan drömma om? Många är de oligarker som lagt bort titlarna med Socialdemokraterna. För en socialdemokratisk minister är Jan Stenbeck och Jakob Wallenberg helt enkelt Jan och Jakob. Man blir inbjuden på på deras privata födelsedagskalas, och tar jobb i näringslivet efter den politiska karriären. Den politiska eliten är numer så sammanvuxen med näringslivet att man kan tala om en slags hybrid.

Socialdemokraterna är Sveriges gaullistparti

I Frankrike är det gaullistpartiet RPR, (nuvarande UMP), som trots att det är högervridet, är det parti som befolkningen förknippar med sociala framsteg och välstånd för folket. Alla de stora presidenterna i Frankrikes efterkrigshistoria tillhör det parti som krigshjälten De Gaulle skapade. Det är egentligen bara på senare år som det har utmanats av socialistpartiet. Men i Sverige är det vänstern som skapade en guldålder i politiken med namn som Ernst Wigforss, Tage Erlander och Per Albin Hansson. Det var dessa vänsterpolitiker som lade grunden till det moderna Sverige. När hjulen rullar och det allmänna välfärden ökar får alla samhällsskikt del av tillväxten. Om du har ett företag så kan du expandera och ta nya marknadsdelar. Ett bra sätt att få ökat låneutrymme är genom låneföretaget Capcito, som erbjuder en checkkredit baserad på din bokföring.

Politik handlar om trovärdighet

Lyckas vänsterns representanter spela en mer folklig roll som får väljarnas gillande? På 1970-talet kunde man känna igen en socialdemokrat i kartiären på den färgglada slipsen och det gemytliga hejsan hejsan. Svenskar tycker inte om aristokrater och det har varit känt sedan Engelbrekts dagar. För att Reinfeldt skulle bli vald fick han tillmötesgå fackets krav om oförändrad arbetsrätt. Först med dessa modifieringar blev moderaterna ett valbart parti. Varför har vänstern fått hjälterollen i Sverige och inte i Frankrike? Har det att göra med duglighet hos enskilda politiker som De Gaulle eller Wigforss, eller har det att göra med Frankrikes republikanska historia? Eller har inte den svenska borgerligheten samma smak för den politiska makten, utan sysslar hellre med att tjäna pengar?

.