Har du blivit borgerlig än?

Det är enkelt gjort att idealisera vänsterideologier. I synnerhet som ung. Låter det som något du hört förut? Det är en typiskt borgerlig sak att påstå. Detta att vi alla var vänster som unga men att vi nu landat i det som är mer vettigt och vilket ligger närmare en verklighetstrogen och realistisk tolkning av verkligheten och samtiden – borgerlighetens trygga barm. Ligger det något i detta?

En person med åsikter som vätter mer åt vänster även i vuxen ålder skulle nog inte hålla med. Det handlar ju om modeller av verkligheten. En sak är säker: det är alltid en bra idé att pensionsspara. med det sagt – för vänstern gäller i mångt och mycket fortfarande det som Marx för länge sedan etablerade: att de som äger produktionsmedlen är världens herrar. Vänstern vill således, som alltid, att folket – kollektivet – gemensamt ska äga dessa produktionsmedel. Motargument från höger åt detta är att det hämmar effektiviteten i industrin, vilket skadar ekonomin, vilket som konsekvens påverkar välståndet för alla – oavsett samhällsklass men i synnerhet de lägre – mycket negativt. Ett annat välbeprövat argument är att det inte spelar någon roll vem som äger produktionsmedlen, individ eller kollektiv, eftersom jobb och andra vinningar ändå kommer att rinna ner till arbetarna. Detta är dock något som är högst oklart.

Antagligen kommer dessa diskussioner pågå ett bra tag till. Fastän det i vår tid verkar som att kapitalismen har vunnit. På gott och ont. Kanske kommer vänstervärlden att fortsätta störa sig på detta faktum eller rentav förneka det. Det återstår att se. Antagligen är det bra att det bland folk finns olika uppfattningar om varför världen ser ut som den gör och hur den borde se ut i ett optimalt scenario. Det kanske i bästa fall leder till att de olika sidorna kan syna varandras argument och lösningar, vilket sedan kan förbättra dessa, oavsett ideologisk tillhörighet.

Konservativa krafter och ideologer gillar och kommer troligen fortsätta att gilla att jämföra vänsterideologier med fascism och dylikt. Detta kan ni läsa om in denna intressanta artikel. Överhuvudtaget kan man, åtminstone i Sverige, få intryck av att högern i media klagar mer på vänstern än vice versa. Kanske beror detta på att vänstern historiskt sätt varit mycket stark i Sverige sedan socialdemokratin tog form. Om detta verkligen är en vänsterideologi är dock en annan fråga. Kanske borde högern istället acceptera socialdemokratin som en ganska lyckad kompromiss. Dock går åsikterna om vänsterpolitik går isär, vilket detta är ett exempel på. Otaliga exempel finns förstås. Det gäller att vara kritisk till vilken ideologisk position publikationen och skribenten eller skribenterna har. Mycket är tänkt som eller skapar en effekt av propagandaskrift. Det finns också skillnader rent geografiskt och demografiskt – tätort såväl som glesbygd berörs av beslutsfattarnas projekt. Det bör man också ha i åtanke när man tar del av det som sägs i media och det som diskuteras runt matbordet eller under fackförbundsmötena.