Svenska partier på den vänstra skalan

Att finna vägen bland alla de olika partierna som finns i Sverige idag är inte alltid det lättaste. Man kan säga att det är enklare att hitta ett lån via Enklare.se istället för att hitta en kompass som kan hjälpa en att navigera i dagens politiska djungel. I följande inlägg kommer vi gå in lite på några av de partierna som är mest kända på den vänstra skalan.

Vänsterpartiet

Det partite som flest människor förknippar med vänsterpolitik är nog vänsterpartiet. Deras slogan lyder “Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste” och deras politik bygger på socialism och feminism på en så kallad ekologisk grund. Partiet som grundades 13 maj 1917 har idag samlat på sig cirka 25 000 anhängare. Det är Jonas Sjöstedt som just nu är partiledare.

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ förkortas FI och är ett relativt ungt parti. De har fortfarande inte lyckats ta sig in i riksdagen, men de ger inte upp för det. Anledningen till att man startade det här partiet var att det fanns många som ville se en mer feministisk politik i Sverige. Som de flesta säkert redan vet har feminism inte bara med kvinnor att göra, även om det är ett ämne som beror alla kvinnor. Partiet grundades 3 april 2005 och har idag ungefär 5500 medlemmar. Det var med Gudrun Schyman i spetsen som det här partiet kom till och hon har på något sätt blivit ansiktet utåt för dem.

Socialdemokraterna

Ett annat parti, som också är välkänt i Sverige, är självklart Socialdemokraterna och det är de som sitter i regeringen just nu med Stefan Löfven som partiordförande och därmed statsminister. Partiet grundades 23 april 1889 och även om de inte har majoritet att styra landet själva har de lyckats bilda en regering som talmannen godkänt. En del har svårt att koppla att Socialdemokraterna faktiskt är ett vänsterparti, just eftersom Vänsterpartiet kan anses vara radikala. Men det är faktiskt vad det är och det finns många andra vänsterorienterade partier som vuxit fram i kölvattnet av Socialdemokraterna. Vänsterpartiet är till exempel ett parti som bildades när medlemmar i Socialdemokraterna valde att ta ett steg längre ut till vänster. Socialism är väldigt nära kommunism på en politisk skala, men man ska inte blanda ihop dem två. Socialismen bygger mer på att vi ska leva i ett jämställt samhälle där alla har lika värde och blir behandlade med samma respekt. Det finns dock de som tycker att det här har gått för långt och att man numera inte tjänar på att skaffa sig en bra utbildning och ett jobb med bra lön, stor del av lönen kommer ändå gå till att betala skatt. Men det är så det fungerar i Sverige.

Vänsterpolitik genom tiderna

Vad som menas med vänsterpolitik har varierat genom åren och mellan länder. I Sverige kom uppdelningen med en höger och vänsterskala i slutet av 1800-talet. Vänstern bestod då av det socialdemokratiska partiet. Snart bildades även ett vänstersocialistiskt parti.

Med vänsterpolitik menas i bred betydelse både socialism och kommunism. Kommunismen uppstod genom det kommunistiska manifestet som skrevs av Karl Marx och Friedrich Engels på 1800-talet. De kallade sin politik för vetenskaplig socialism men många använder istället marxism för att beskriva deras politik. I dagens samhälle är vänsterpolitiken mer anpassad till en marknadsmässig syn än den varit tidigare. De flesta socialistiska partier vill inte att staten ska styra allt. De har en mer liberal syn på privat äganderätt än tidigare och vill att alla ska ha möjligheten att kunna köpa sitt eget boende genom lån med låg ränta på bolån oavsett klasstillhörighet.

Svensk vänsterpolitik

I Sverige finns idag vänsterpartiet som bedriver en tydlig vänsterpolitik. Även Socialdemokraterna räknas till vänstersidan även om gränsen mellan vänster och höger inte alls är lika tydlig som den varit under större delen av 1900-talet. Vänsterpartiet kallade sig tidigare för VPK, d.v.s. Vänsterpartiet kommunisterna men efter Sovjetunionens fall och avslöjanden om den kommunistiska regimens övergrepp valde partiet att byta namn.

Vänsterpolitikens innehåll

Grunden i vänsterpolitiken är en kritik av kapitalismen. Nät industrialismen gjorde sitt intåg i samhället kom den tidigare relativt självständiga bonden att istället bli lönearbetare i fabrikerna och arbetade ofta under omänskliga villkor till låg lön. Kampen för bättre arbetsvillkor och ett drägligt liv var en stark drivkraft till uppkomsten av socialismen. I ett socialistiskt land utgår makten från medborgarna och staten äger organisationer och företag. Ekonomin i ett land med enbart statligt ägande kallas för planekonomi. Motsatsen till planekonomi är marknadsekonomi. I en marknadsekonomi finns privat äganderätt och privata företag. Länder med marknadsekonomi kan ha ett visst statligt ägande. Länder där staten äger och driver en stor del av företagen kallas ibland för blandekonomi.

I Sverige har det statliga ägande av företag varit större men många företag inom t.ex. energi, skola, vård och bank har sålts och styrs idag i privat regi. Sverige har trots det en stor offentlig sektor med fri sjukvård och skola. Betalningen av sjukvård och skola sker genom skatt istället för den privata plånboken.

Skillnaden mellan vänster och höger står idag främst mellan åsikten om hur hög skatten ska vara och hur stor den offentliga sektorn ska vara. Vänsterpartiet är det parti som står längst till vänster och som bland annat vill förbjuda vinster inom vård, skola och omsorg.

Det finns röster som hävdar att vänster- och högerpolitiken har spelat ut sin roll. Nya partier har dykt upp som inte passar in varken till höger eller vänster. Skalan lever dock vidare även om samarbeten över blockgränserna har blivit vanligare.

Vänstern vann slaget om väljarna

Om jag betraktade jorden från en annan planet och ville tillföra nya idéer till samhället, vem skulle jag i så fall ta kontakt med? Förmodligen en representant för regeringspartiet, gärna en statsminister men knappast en oppositionspolitiker. Ända sedan rösträtten infördes har vänsterpolitiker mer eller mindre oavbrutet suttit vid makten. Därför är det vänsterns politiker som man måste lära känna för att kunna påverka samhällsutvecklingen oavsett om man kommer från en annan planet eller från näringslivet här i Sverige. Flertalet människor är lönearbetare och det är bara en minoritet som har stora rikedomar eller intäkter från kapital. De partier som företräder dessa väljare kommer sällan att ha makten i en demokrati med allmän rösträtt.

Vänsterpolitik i maktens centrum

lnförandet av allmän rösträtt, reformer som åttatimmars arbetsdag, betald semester, pensioner, pappaledighet, sjukvård och dagisplatser är meriter som gör det ganska svårt att förlora ett val. Vänsterpolitik innebär en stark stat som tar in skatt och sedan omfördelar den rättvist. Men vad händer om representanterna för denna stat blir den nya adeln, i princip oavsättlig, och att de börjar unnar sig privilegier och förmåner som deras väljare bara kan drömma om? Många är de oligarker som lagt bort titlarna med Socialdemokraterna. För en socialdemokratisk minister är Jan Stenbeck och Jakob Wallenberg helt enkelt Jan och Jakob. Man blir inbjuden på på deras privata födelsedagskalas, och tar jobb i näringslivet efter den politiska karriären. Den politiska eliten är numer så sammanvuxen med näringslivet att man kan tala om en slags hybrid.

Socialdemokraterna är Sveriges gaullistparti

I Frankrike är det gaullistpartiet RPR, (nuvarande UMP), som trots att det är högervridet, är det parti som befolkningen förknippar med sociala framsteg och välstånd för folket. Alla de stora presidenterna i Frankrikes efterkrigshistoria tillhör det parti som krigshjälten De Gaulle skapade. Det är egentligen bara på senare år som det har utmanats av socialistpartiet. Men i Sverige är det vänstern som skapade en guldålder i politiken med namn som Ernst Wigforss, Tage Erlander och Per Albin Hansson. Det var dessa vänsterpolitiker som lade grunden till det moderna Sverige. När hjulen rullar och det allmänna välfärden ökar får alla samhällsskikt del av tillväxten. Om du har ett företag så kan du expandera och ta nya marknadsdelar. Ett bra sätt att få ökat låneutrymme är genom låneföretaget Capcito, som erbjuder en checkkredit baserad på din bokföring.

Politik handlar om trovärdighet

Lyckas vänsterns representanter spela en mer folklig roll som får väljarnas gillande? På 1970-talet kunde man känna igen en socialdemokrat i kartiären på den färgglada slipsen och det gemytliga hejsan hejsan. Svenskar tycker inte om aristokrater och det har varit känt sedan Engelbrekts dagar. För att Reinfeldt skulle bli vald fick han tillmötesgå fackets krav om oförändrad arbetsrätt. Först med dessa modifieringar blev moderaterna ett valbart parti. Varför har vänstern fått hjälterollen i Sverige och inte i Frankrike? Har det att göra med duglighet hos enskilda politiker som De Gaulle eller Wigforss, eller har det att göra med Frankrikes republikanska historia? Eller har inte den svenska borgerligheten samma smak för den politiska makten, utan sysslar hellre med att tjäna pengar?

.

Vänsterpolitik och ekonomi

Inom vänsterfalangen utgör ekonomifördelning en väldigt viktig del av politiken. Ekonomin ska

fördelas så rättvist som möjligt mellan samhällsklasserna, så att alla oavsett inkomst, status eller bakgrund ska få så lika förutsättningar som möjligt till ett bra och drägligt liv. Idag står Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och miljöpartiet i vänsterblocket. De är för högre skatter, statssubventioner och olika typer lättnader, speciellt för de marginaliserade i samhället, såsom pensionärer, funktionshindrade och ensamkommande barn. Detta vill de uppnå för att skapa ett bättre och jämlikare välfärdssamhälle.

Genom att höja skatterna kan man med hjälp av politiska beslut jämna ut de ekonomiska skillnaderna i samhället. Detta görs bland annat genom att låta rika få betala en något högre skatt än vad Sveriges låg- och medelinkomsttagare får betala. I Sverige är Vänsterpartiet det parti som markerar sig längst till vänster på den politiska skalan; följt av Socialdemokraterna och sedan miljöpartiet. Medan högerblocket är mer för individens egenrätt att bestämma snarare än staten, högre grad av privata bolagsäganden och lägre skatter.

Arbetarnas parti – Socialdemokraterna

Ett annat parti som verkar för ett starkt välfärdssamhälle är socialdemokraterna. För dem handlar den ekonomiska politiken först och främst om jobb och rättvisa löner. Det anser de vara vägen till välfärden och inte sänkta skatter. Deras övergripande ekonomiska mål i det avseendet är att uppnå en full sysselsättning. De vill även använda skattemedel till att investera i skolor och vård och omsorg. Man vill sänka jobbklyftorna mellan utrikes- och inrikesfödda och även öka de ekonomiska resurserna till äldreomsorgen och sjukvården.

Vill sätta tak på tandvårdskostnader

Bland annat har vänsterpartiet år 2018 gått till val på att införa ett högkostnadsskydd vad gäller tandvård: http://almhult.vansterpartiet.se/var-politik/insandare/insandare-2018/tandvarden-ska-inte-kosta-mer-an-2000-kronor/ i allra störta allmänhet. Förslaget de lagt är att tandvård aldrig ska kosta mer än 2000 kronor per individ och år. Eftersom ett sådant skydd redan finns inom den vanliga sjukvården, anser de även att detta bör gälla tandvård i lika stor utsträckning. Hundratusentals människor i Sverige tar sig inte till tandläkaren för att laga sina tänder fastän de behöver det, just på grund av de höga kostnaderna.

I Sverige är många privata tandläkare även anslutna till Försäkringskassan vilket gör att

patienterna kan nyttja sina allmänna tandvårdsbidrag som täcks av socialförsäkringen. Vidare finns idag även skydd mot högre kostnader via ett högkostnadsskydd som Försäkringskassan tillhandahåller. Idag är högkostnadsskyddet upplagt på följande sätt: Du måste betala tandläkarvården själv på ett års tid så länge den totala kostnaden understiger 3 000 kronor, därutöver får man ersättning för 50% av kostnaderna över 3 000 kronor och

85% av kostnaderna som är över 15 000 kronor.

Distriktstandvården arbetar för att låta alla ta emot den tandvård som de behöver och förtjänar. Därför hjälper de även ekonomiskt utsatta personer med att ansöka om olika tandvårdsbidrag hos fonder och stiftelser. De har som i led i det också skapat en informationssida som heter distriktstandvarden.se, som hänvisar till olika stiftelser och fonder som ger ut ekonomisk hjälp.