Öka intresset för vänsterpolitik

För att kunna nå ut med ett politiskt budskap gäller det att synas och höras i rätt kanaler. Att finnas med under olika evenemang där företrädare för partiet går runt och pratar med besökare om politiska frågor är ett sätt att nå ut. På en musikfestival som främst riktar sig till ungdomar kan till exempel miljö- och bostadsfrågor lyftas fram. Andra sätt att nå ut är genom att skapa ett nyhetsbrev med sammanfattande nyheter kring aktuella politiska frågor som skickas ut till de som har anmält att de gärna vill få ta del av vänsterpolitiska nyheter.

Att föra ut ett vänsterpolitiskt budskap

Inom den politiska världen har höger-vänsterskalan länge varit det främsta sättet att dela in politiska frågor i men under de senaste åren har den blivit utmanad av GAL-TAN-skalan som istället delar in väljarna efter kulturella och sociala värden. Förkortningen GAL betyder att en person har gröna, alternativa och liberala åsikter medan TAN innebär värderingar som är traditionella, auktoritära och nationella. Trots denna alternativa politiska skala lever fortfarande höger-vänsterskalan kvar inom politiken och inget av de svenska politiska partierna har ännu börjat använda sig av GAL-TAN.

För att öka intresset för vänsterpolitik gäller det att nå ut till de personer som inte är övertygade om att högerpolitik är det enda rätta. Istället bör de väljare som velar mellan olika partier få reda på varför vänsterpolitik är bra för dem och att lyfta fram klassiska vänsterfrågor är därför viktigt för att potentiella väljare ska förstå varför de ska rösta till vänster. Genom att sprida budskapet om att införa skatt på kapital och banker lockas de väljare som tycker att denna typ av skatter är bra. Andra viktiga vänsterpolitiska frågor som är bra att lyfta fram är jämlikhet och att alla ska ha rätt till en dräglig inkomst eller att kunna få bostadsbidrag och andra typer av bidrag om arbetsförmågan är nedsatt. Det är dock inte alltid som alla medlemmar inom ett parti är överens om vilka frågor som ska drivas och även inom de partier som redan bedriver en vänsterpolitik kan det finnas medlemmar som vill driva en ännu mer vänsterorienterad agenda.

Trots att mycket kommunikation idag sker via nätet är fortfarande de traditionella valstugorna viktiga för att nå ut till väljarna. Det personliga mötet där det går att lära känna lokala politiker och kunna ställa frågor och diskutera viktiga politiska frågor är för det mesta mycket mer effektivt än att endast ha kontakt med väljare via sociala medier. Eftersom de flesta varje dag tar emot ett enormt informationsflöde kommer många att knappt att lägga märke till inlägg på Facebook eller Instagram medan en pratstund vid en valstuga kommer att få ett helt annat mottagande. Även den klassiska dörrknackningsmetoden brukar fungera bra för att nå ut på ett personligt sätt till väljarna.