Vänsterpolitik i Sverige

Inom politik brukar man tala om den så kallade höger-vänster-skalan. Det är en skala som började tillämpas efter den franska revolutionen år 1791. De radikala som under revolutionen hade kämpat under slagordet jämlikhet satte sig till vänster i den franska nationalförsamlingen, medan de andra mer konservativa satte sig till höger.

Höger-vänster-skalan är en lämplig skala för att illustrera de viktigaste ideologiska skillnaderna mellan olika partier och politiker. I Sverige förknippas skalan mest med olika ståndpunkter i den ekonomiska politiken. Vänster sammankopplas där med fördelningspolitik, socialism och solidaritet genom skattesedeln. Höger sammankopplas med marknadsliberalism och kapitalism.

Partier som är vänster

Socialdemokraterna

Vänsterpolitik har tilltalat väljarna i Sverige under lång tid. Under mer eller mindre hela 1900-talet har landet styrts av Socialdemokraterna, som kan placeras vänster på den politiska skalan. Socialdemokraterna, under Stefan Löfvens ledarskap, innehar regeringsmakten även idag. Detta genom ett nära samarbete med Miljöpartiet och med stöd av Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialdemokraterna är inte ett rent socialistiskt parti, utan ett socialdemokratiskt. Socialdemokrati är en variant av socialism och vänsterpolitik sprungen ur arbetarrörelsen. Centralt i ideologin är att verka för en jämlikare inkomstfördelning i samhället, och verktyget för att göra detta finns inom det demokratiska systemet och genom reformer som omfördelar resurser via skatter. De rika ska bidra mer för att hjälpa de fattiga. Principen av var efter förmåga, till var och en efter behov är ledstjärnan. Samhället ska verka för att leda utan att vara chef, skillnader ska bekämpas så att alla kan bli jämlika och ges samma förutsättningar. Det är själva kärnan i både socialdemokrati och socialism.

Andra alternativ

Vänsterpartiet är det andra av de socialistiska partierna i Sveriges riksdag. Det leds av partiledare Jonas Sjöstedt, och är mer vänster än vad Socialdemokraterna är. Faktum är att de ofta har fungerat som en blåslampa på Socialdemokraterna att inte gå för långt åt mitten. Så är särskilt fallet idag då man gett sitt stöd åt den socialdemokratiskt ledda regeringen under förutsättning att vissa centrala vänstervärden inte ruckas på såsom behållandet av värnskatten, värnandet av LAS i sin nuvarande form och att inte genomföra någon reform av Arbetsförmedlingen. Detta gör att Vänsterpartiet är en kraft att räkna med i svensk politik och för fortsatt drivande av vänsterpolitik är de av stor betydelse.

Ett annat parti som brukar definieras som vänster är Miljöpartiet. Det var från början ett enfrågeparti som verkade för en politik som hjälper till att bekämpa klimatförändringarna och driver på för en hållbar utveckling. Under senare år har partiet breddats, även om miljöfrågan fortfarande är den absoluta hjärtefrågan, och partiet har positionerat sig som vänster. Lösningen på miljöfrågan anses vara genom ökad reglering och genom ökade skatter på exempelvis bensin för att på så sätt förändra människors olika val i vardagen.