Vad har myntat begreppet bokstavsvänstern?

Ibland dyker begreppet bokstavsvänstern upp vilket kan vara lite förvirrande. Bakom begreppet ligger de många splittringarna som funnits inom vänstern under framför allt 1900-talet. Splittringarna i sig är inte helt konstigt då marxismen och socialismen har många olika inriktningar. Faktum är att till och med Socialdemokraterna är ett resultat av splittringarna. En låt som du kan lyssna på om du vill förstå mer är ”Lär av historien” som gjorts av det kända revolutionära bandet Knutna Nävar.

Vikten av att förstå splittringarna

Redan runt är 1917 splittrades vänstern i samband med ryska revolutionen. Framför allt så började socialdemokratin te sig alldeles för kompromisslös och till med anklagades för att mörda Rosa Luxemburg. För att förstå mycket av det som hände inom vänstern mellan 1917 och fram till dagens datum krävs det gedigna kunskaper i historia och samhällsvetenskap. Genom att kunna vänsterns historia kan du också förstå många andra av de historiska skeendena i Europa. Så ska du få bra betyg i samhällsvetenskap och historia bör du om du känner dig osäker använda dig av https://myacademy.se där du får hjälp av universitetsutbildade coacher. På så sätt kan du inte bara lära dig om vänstern utan förstå den politiska kontexten idag. För utan den revolutionära vänstern hade inte samhället sett ut som det gör och mycket av den politiska debatten hade varit helt annorlunda.

Varför skedde splittringarna?

Den revolutionära vänstern och den parlamentariska vänstern splittrades snabbt. Det handlade om ideologiska skillnader men också kring vilka metoder man skulle använda. Partier som Svenska Kommunistiska Partiet var drivande i klasskampen och använda gärna metoder som vilda strejker. Många drevs av viljan till att genomföra en revolution som ryska revolutionen och den kinesiska. Under 1970-talet så drevs många ändringar på arbetsmarknaden igenom tack vare de vilda strejker som pågick. Under tiden hade även partierna splittrats i förgreningar baserade på om man var sovjettrogen, maoist eller exempelvis dogmatiskt trogen den albanska kommunismen. Många vände också blicken mot Kuba som lyckats göra relativt oblodig revolution och som trots aggressiva attacker från USA lyckats bibehålla makten. Dock kom en omstörtande händelse att prägla hela vänster och det var Berlinmurens fall som sedan följdes av Sovjetunionens fall. Då började nya splittringar som har lett till att Vänsterpartiet idag är vad Socialdemokraterna var under 1980-talet.