Vänsterpolitik i Sverige

Inom politik brukar man tala om den så kallade höger-vänster-skalan. Det är en skala som började tillämpas efter den franska revolutionen år 1791. De radikala som under revolutionen hade kämpat under slagordet jämlikhet satte sig till vänster i den franska nationalförsamlingen, medan de andra mer konservativa satte sig till höger.

Höger-vänster-skalan är en lämplig skala för att illustrera de viktigaste ideologiska skillnaderna mellan olika partier och politiker. I Sverige förknippas skalan mest med olika ståndpunkter i den ekonomiska politiken. Vänster sammankopplas där med fördelningspolitik, socialism och solidaritet genom skattesedeln. Höger sammankopplas med marknadsliberalism och kapitalism.

Partier som är vänster

Socialdemokraterna

Vänsterpolitik har tilltalat väljarna i Sverige under lång tid. Under mer eller mindre hela 1900-talet har landet styrts av Socialdemokraterna, som kan placeras vänster på den politiska skalan. Socialdemokraterna, under Stefan Löfvens ledarskap, innehar regeringsmakten även idag. Detta genom ett nära samarbete med Miljöpartiet och med stöd av Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialdemokraterna är inte ett rent socialistiskt parti, utan ett socialdemokratiskt. Socialdemokrati är en variant av socialism och vänsterpolitik sprungen ur arbetarrörelsen. Centralt i ideologin är att verka för en jämlikare inkomstfördelning i samhället, och verktyget för att göra detta finns inom det demokratiska systemet och genom reformer som omfördelar resurser via skatter. De rika ska bidra mer för att hjälpa de fattiga. Principen av var efter förmåga, till var och en efter behov är ledstjärnan. Samhället ska verka för att leda utan att vara chef, skillnader ska bekämpas så att alla kan bli jämlika och ges samma förutsättningar. Det är själva kärnan i både socialdemokrati och socialism.

Andra alternativ

Vänsterpartiet är det andra av de socialistiska partierna i Sveriges riksdag. Det leds av partiledare Jonas Sjöstedt, och är mer vänster än vad Socialdemokraterna är. Faktum är att de ofta har fungerat som en blåslampa på Socialdemokraterna att inte gå för långt åt mitten. Så är särskilt fallet idag då man gett sitt stöd åt den socialdemokratiskt ledda regeringen under förutsättning att vissa centrala vänstervärden inte ruckas på såsom behållandet av värnskatten, värnandet av LAS i sin nuvarande form och att inte genomföra någon reform av Arbetsförmedlingen. Detta gör att Vänsterpartiet är en kraft att räkna med i svensk politik och för fortsatt drivande av vänsterpolitik är de av stor betydelse.

Ett annat parti som brukar definieras som vänster är Miljöpartiet. Det var från början ett enfrågeparti som verkade för en politik som hjälper till att bekämpa klimatförändringarna och driver på för en hållbar utveckling. Under senare år har partiet breddats, även om miljöfrågan fortfarande är den absoluta hjärtefrågan, och partiet har positionerat sig som vänster. Lösningen på miljöfrågan anses vara genom ökad reglering och genom ökade skatter på exempelvis bensin för att på så sätt förändra människors olika val i vardagen.

Är vänstern i behov av nya idéer?

Det spelar ingen roll om SD, Trump, Johnson eller vem som helst som liberaler och vänstern gärna klagar på försvinner. Den konfliktlinje som existerar mellan de två grupper som inom statsvetenskapen kallas för GAL-TAN går djupare än traditionella politiska analyser vill medge.

På tal om nya idéer. Grundarna av företaget Ljung & Sjöberg såg stora brister i hur företag och organisationer förhåller sig till missbruksproblem och andra svårigheter och bestämde sig för att göra någonting åt det. De har egna erfarenheter av liknande problem och har kring dem byggt en metod. Om du till exempel jobbar med HR och är orolig för att någon eller några på arbetsplatsen har problem med alkohol, droger, stress eller medberoende kan https://www.ljungsjoberg.se/ hjälpa dig. De har i nuläget drygt tio års erfarenhet av framgångsrikt arbete med nämnd problematik.

Ett nytt analysverktyg

GAL-TAN, för den som inte vet, är ett nytt sätt att dela in människor i två grovt huggna politiska grupper. En slags vänster-höger-skala, men modifierad för en tid där föregående modell inte längre har samma analyskraft. GAL står för “Grön, Alternativ och Libertär”, TAN står för “Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk”. Därifrån är det bara din fantasi (eller kanske dina fördomar) som sätter gränserna för vilken typ av människor, politiker eller partier som passar in i respektive kategori. När jag hädanefter använder ordet “liberal” använder jag det i dess bredaste betydelse. Det vill säga att det innefattar exempelvis vänstern i USA och ledare som Frankrikes Macron och Tysklands Merkel.

De flesta skulle dock hålla med om att figurer som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson och USAs president Donald Trump går att kategorisera som TAN. Det är hur som helst främst TAN-väljare politiker som dem tycks appellera till.

Behöver vänstern ett nytt samhällsnarrativ?

En teori är att det som inte längre ryms i en traditionell, och numera liberal, vänster/höger-analys av världens tillstånd är en icke-materiell dimension, det som kan refereras till som ett brett narrativ medborgarna i ett land kan ställa sig bakom. En “historia” om vad vi som land är och vart vi är påväg. Ett klassiskt svenskt exempel är den folkhemsidyll som drev det politiska projektet i Sverige från 1950-talet fram 80-talet. Det är delar av samma idé som högern nu tycks vara bättre på att förvalta.

Vänsterpolitik tycks under alldeles för lång tid ägnat för mycket tid åt materiella frågor. Det är förstås självklart att de gjort det. Det är vad vänsterns politiska projekt går ut på. Att skapa likhet i utfall. Kalla det vad du vill: ett narrativ, icke-materiellt innehåll, andlig kärna, tro. Vänsterns utmaning, kanske för lång tid framöver, består i att hitta vad “det” är. Klimatkrisen då? Jag är inte säker på att den räcker. Den befinner sig i samma sfär av materialism som socialbidrag och föräldraledighet.