Vänsterpolitik föddes 1792

Frankrikes nationalförsamling skapades efter revolutionen 1792. De radikala som försvarade revolutionen satt till vänster om talmannen och de konservativa satt till höger. Därifrån kommer vänster-höger begreppet. USA är ett land som inte kan räknas till det europeiska huset eftersom landet uppstod i opposition mot Europa. Här fanns det ingen monarki att reformera, det fanns ingen amerikansk kung att giljotinera, därför saknar USA höger och vänsterbegrepp. Här använder man uttrycket liberal, om en person som har radikala idéer. En liberal är för fri abort, tycker att USA tillverkar för mycket vapen, oroar sig över klimatet, värnar om sexuella minoriteters rättigheter o.s.v. En del menar att liberalerna är en politiskt korrekt överklass som bor i storstäderna, och saknar förståelse för USA:s underklass ute i landet.

Vänsterpolitik under det kalla kriget

Under det kalla krigets dagar fanns det ett parti som inte fick närvara vid utrikesnämndens sammanträden, Vänsterpartiet Kommunisterna , VPK. Det ansågs inte som någon god idé att informera kommunisterna om Sveriges försvarshemligheter. De kunde tänkas vara spioner för Sovjetunionen. Men dåtidens kommunistiska partiledare avvisade att partiet var stött av Sovjetunionen. I Sverige profilerade sig VKP som det parti som var mest USA-fientligt. Inget parti hade en hårdare retorik mot USA och imperialismen och det gjorde att det fick mycket röster från unga men partiet tog också avstånd från diktaturen i Sovjet. Oavsett om du önskar dig en längre eller en kortare anställning ta kontakt med bemanningsföretag i stockholm Välj själv hur mycket och när du vill jobba så du får mer tid för familj och fritidsintressen.

En romantisk idétradition

Det kan vara spännande att att knyta an till ett parti som hyllar rebeller som Rosa Luxemburg och Che Guevara, och sätter kampen för rättvisa före materiella mål. De konservativa partierna framstår som dammiga och bakåtsträvande i jämförelse.Vem tror du att en ung människa blir mest nyfiken på, Adam Smith eller Robin Hood? Vänsterväljarna har alltid retat gallfeber på det offentliga samhället genom klädattribut som näbbstövlar och palestinasjal. Visserligen har partiet letts av en byggjobbare som Lars Werner men det är också hemvist den sk. rödvinsvänstern som består av akademiker och närmast verkar för en industrifientlig politik, därför föredrar de viktiga väljargrupperna som är fackligt anslutna att rösta på Socialdemokraterna.

Upplösa vänsterbegreppet

Är vänsterbegreppet verkligen nödvändigt 2019? Måste en bra idé rubriceras som vänster för att få genomslag? Kan inte en god idé helt enkelt vara en god idé? Vore det inte praktiskt att låsa upp blockpolitiken, polariseringen är inte alltid det som för världen framåt. Varför skulle inte Jonas Sjöstedt och Ebba Bush Thor som just nu sitter i opposition ta tillfället i akt och lära sig lite av varandra om kristendomen respektive klasskampen? De har kanske mer som förenar än deras diametralt motsatta klädstil antyder.