Vänsterpolitik och ekonomi

Inom vänsterfalangen utgör ekonomifördelning en väldigt viktig del av politiken. Ekonomin ska

fördelas så rättvist som möjligt mellan samhällsklasserna, så att alla oavsett inkomst, status eller bakgrund ska få så lika förutsättningar som möjligt till ett bra och drägligt liv. Idag står Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och miljöpartiet i vänsterblocket. De är för högre skatter, statssubventioner och olika typer lättnader, speciellt för de marginaliserade i samhället, såsom pensionärer, funktionshindrade och ensamkommande barn. Detta vill de uppnå för att skapa ett bättre och jämlikare välfärdssamhälle.

Genom att höja skatterna kan man med hjälp av politiska beslut jämna ut de ekonomiska skillnaderna i samhället. Detta görs bland annat genom att låta rika få betala en något högre skatt än vad Sveriges låg- och medelinkomsttagare får betala. I Sverige är Vänsterpartiet det parti som markerar sig längst till vänster på den politiska skalan; följt av Socialdemokraterna och sedan miljöpartiet. Medan högerblocket är mer för individens egenrätt att bestämma snarare än staten, högre grad av privata bolagsäganden och lägre skatter.

Arbetarnas parti – Socialdemokraterna

Ett annat parti som verkar för ett starkt välfärdssamhälle är socialdemokraterna. För dem handlar den ekonomiska politiken först och främst om jobb och rättvisa löner. Det anser de vara vägen till välfärden och inte sänkta skatter. Deras övergripande ekonomiska mål i det avseendet är att uppnå en full sysselsättning. De vill även använda skattemedel till att investera i skolor och vård och omsorg. Man vill sänka jobbklyftorna mellan utrikes- och inrikesfödda och även öka de ekonomiska resurserna till äldreomsorgen och sjukvården.

Vill sätta tak på tandvårdskostnader

Bland annat har vänsterpartiet år 2018 gått till val på att införa ett högkostnadsskydd vad gäller tandvård: http://almhult.vansterpartiet.se/var-politik/insandare/insandare-2018/tandvarden-ska-inte-kosta-mer-an-2000-kronor/ i allra störta allmänhet. Förslaget de lagt är att tandvård aldrig ska kosta mer än 2000 kronor per individ och år. Eftersom ett sådant skydd redan finns inom den vanliga sjukvården, anser de även att detta bör gälla tandvård i lika stor utsträckning. Hundratusentals människor i Sverige tar sig inte till tandläkaren för att laga sina tänder fastän de behöver det, just på grund av de höga kostnaderna.

I Sverige är många privata tandläkare även anslutna till Försäkringskassan vilket gör att

patienterna kan nyttja sina allmänna tandvårdsbidrag som täcks av socialförsäkringen. Vidare finns idag även skydd mot högre kostnader via ett högkostnadsskydd som Försäkringskassan tillhandahåller. Idag är högkostnadsskyddet upplagt på följande sätt: Du måste betala tandläkarvården själv på ett års tid så länge den totala kostnaden understiger 3 000 kronor, därutöver får man ersättning för 50% av kostnaderna över 3 000 kronor och

85% av kostnaderna som är över 15 000 kronor.

Distriktstandvården arbetar för att låta alla ta emot den tandvård som de behöver och förtjänar. Därför hjälper de även ekonomiskt utsatta personer med att ansöka om olika tandvårdsbidrag hos fonder och stiftelser. De har som i led i det också skapat en informationssida som heter distriktstandvarden.se, som hänvisar till olika stiftelser och fonder som ger ut ekonomisk hjälp.

Vänsterpolitik föddes 1792

Frankrikes nationalförsamling skapades efter revolutionen 1792. De radikala som försvarade revolutionen satt till vänster om talmannen och de konservativa satt till höger. Därifrån kommer vänster-höger begreppet. USA är ett land som inte kan räknas till det europeiska huset eftersom landet uppstod i opposition mot Europa. Här fanns det ingen monarki att reformera, det fanns ingen amerikansk kung att giljotinera, därför saknar USA höger och vänsterbegrepp. Här använder man uttrycket liberal, om en person som har radikala idéer. En liberal är för fri abort, tycker att USA tillverkar för mycket vapen, oroar sig över klimatet, värnar om sexuella minoriteters rättigheter o.s.v. En del menar att liberalerna är en politiskt korrekt överklass som bor i storstäderna, och saknar förståelse för USA:s underklass ute i landet.

Vänsterpolitik under det kalla kriget

Under det kalla krigets dagar fanns det ett parti som inte fick närvara vid utrikesnämndens sammanträden, Vänsterpartiet Kommunisterna , VPK. Det ansågs inte som någon god idé att informera kommunisterna om Sveriges försvarshemligheter. De kunde tänkas vara spioner för Sovjetunionen. Men dåtidens kommunistiska partiledare avvisade att partiet var stött av Sovjetunionen. I Sverige profilerade sig VKP som det parti som var mest USA-fientligt. Inget parti hade en hårdare retorik mot USA och imperialismen och det gjorde att det fick mycket röster från unga men partiet tog också avstånd från diktaturen i Sovjet. Oavsett om du önskar dig en längre eller en kortare anställning ta kontakt med bemanningsföretag i stockholm Välj själv hur mycket och när du vill jobba så du får mer tid för familj och fritidsintressen.

En romantisk idétradition

Det kan vara spännande att att knyta an till ett parti som hyllar rebeller som Rosa Luxemburg och Che Guevara, och sätter kampen för rättvisa före materiella mål. De konservativa partierna framstår som dammiga och bakåtsträvande i jämförelse.Vem tror du att en ung människa blir mest nyfiken på, Adam Smith eller Robin Hood? Vänsterväljarna har alltid retat gallfeber på det offentliga samhället genom klädattribut som näbbstövlar och palestinasjal. Visserligen har partiet letts av en byggjobbare som Lars Werner men det är också hemvist den sk. rödvinsvänstern som består av akademiker och närmast verkar för en industrifientlig politik, därför föredrar de viktiga väljargrupperna som är fackligt anslutna att rösta på Socialdemokraterna.

Upplösa vänsterbegreppet

Är vänsterbegreppet verkligen nödvändigt 2019? Måste en bra idé rubriceras som vänster för att få genomslag? Kan inte en god idé helt enkelt vara en god idé? Vore det inte praktiskt att låsa upp blockpolitiken, polariseringen är inte alltid det som för världen framåt. Varför skulle inte Jonas Sjöstedt och Ebba Bush Thor som just nu sitter i opposition ta tillfället i akt och lära sig lite av varandra om kristendomen respektive klasskampen? De har kanske mer som förenar än deras diametralt motsatta klädstil antyder.